MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

การออกแบบโลโก้เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นสร้างอัตลักษณ์ที่

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 - 10:51 น.
AA 49
ผลที่องค์กรได้รับจากการมีอัตลักษณ์ที่ดี โดยใช้Logo ออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรได้ดังนี้


1. องค์กรนั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง การยอมรับนี้จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระยะเวลาที่ภาพลักษณ์นั้นได้รับการตอบรับจากสังคมซึ่งการยอมรับนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภคกลุ่มลับนั้นเป็นสิ่งที่เกิดได้ยาก

2. แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ขององค์กร ผู้บริโภครวมต้องการความรู้สึกถึงพลังความยิ่งใหญ่ขององค์กรผ่านทางสินค้าหรือบริการขององค์กรด้านนั้น เพราะเขาต้องการความรู้สึกเชื่อมั่นเขากำลังติดต่อหรือใช้บริการขององค์กรที่มีความมั่นคงและเชื่อถือไว้วางใจได้

3. ความรู้สึกเชื่อมั่นความมีประสบการณ์และความเก่าแก่ขององค์กร ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยชื่อของสินค้าหรือองค์กรที่มีความเก่าแก่และมีภาพลักษณ์ที่ดีทำให้เกิดการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องสั่งสมมาเป็นระยะเวลานานกว่าจะเกิดการยอมรับจนทำให้องค์กรสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งบริษัทที่เก่าแก่ที่ผลิตสินค้ามีคุณภาพสูงและใช้ข้อความโฆษณาโดยอาศัยภาพลักษณ์เดิมที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือด้วยการอ้างถึงชื่อบริษัทในการโฆษณาซึ่งรับเป็นข้อได้เปรียบสำหรับบริษัทที่มีภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อเทียบกับบริษัทที่เพิ่งก่อตั้ง

4. แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆต้องรักษาระยะเวลานานพอสมควรในการที่จะแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์กรนั้นๆ บางครั้งภาพลักษณ์ขององค์กรอ่านไม่เป็นไปตามที่องค์กรนั้นๆต้องการให้เป็น หรืออัตลักษณ์และภาพลักษณ์ขององค์กรอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอันเนื่องมาจากการมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาไม่ถูกต้อง หรืออาจเกิดจากการได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรทั้งสิ้น แล้วกล่าวจะถึงรายละเอียดต่อไป

--------------------------------------------------------------
อ้างอิง
เนื้อหา: หนังสือการออกแบบอัตลักษณ์
ภาพประกอบ: by Yizheng Duanmu on Unsplash
LogoBigbang: https://goo.gl/maps/6LWzqKLxbJnbBovf7
https://www.bigbang.co.th/Logo-Design
--------------------------------------------------------------

5. กระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วม การที่องค์กรมี ci ที่ดีจะมีผลต่อกระบวนการคิดในองค์กร ที่ดีจะมีผลต่อกระบวนการคิดในองค์กรบังคับ ที่ดีจะมีผลต่อกระบวนการคิดในองค์กรบางครั้งผู้บริหารองค์กรจะ ที่ดีจะมีผลต่อกระบวนการคิดในองค์กรบางครั้งผู้บริหารองค์กรจะคิดถึง ที่ดีจะมีผลต่อกระบวนการคิดในองค์กรบางครั้งผู้บริหารองค์กรจะคิดถึงแต่เฉพาะเรื่องผลกำไร หรือประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนที่มีความสำคัญที่สุดของระบบ CI คือการเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดในองค์กรโดยระบบ CI จะเป็นตัวตั้งคำถามบุคลากรในองค์กรเช่น พระองค์กรร้านต้องการให้บุคคลภายนอกเห็นเป็นอย่างไร เธอทำอย่างไรจึงจะบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้เป็นต้น ระบบ CI เป็นตัวกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัว เป็นตัวกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวกระตุ้น เป็นตัวกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวกระตุ้นให้สนองต่อนโยบายขององค์กรตามทิศทางและแผนที่วางไว้
ทำไม
6. เป็นบุคลากรขั้นหัวกระทิ เมื่อองค์กรมีระบบ ci ที่ดีขององค์กรนั้นย่อมมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสายตาของบุคคลทั่วไปจึงมักจะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงาน เนื่องจากทุกคนย่อมปรารถนาที่จะได้ทำงานในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ในทางกลับกันคงจะดีมีชื่อเสียงได้ก็ย่อมต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเช่นกัน องค์กรนั้นมีบุคลากรที่มีคุณภาพมากเท่าไรองค์กรนั้นก็ยิ่งมีความมั่นคงและมีชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเท่านั้น

7. สร้างเครือข่ายได้ง่าย องค์กรที่มีระบบ ci ที่ดีจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีผลที่ตามมาก็คือจะมีเครือข่ายที่ดีเนื่องจากผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายต่างต้องการประกอบธุรกิจกับองค์กรที่มีภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการที่ดีในใจของผู้บริโภค การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายจะทำได้ง่ายหากองค์กรเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นมีภาพลักษณ์เชิงบวก สิ่งที่องค์กรจะได้รับข่าวสารข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายในเรื่องคู่แข่งพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งสิ้น

8. แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะขององค์กรการออกแบบโลโก้ สร้างอัตลักษณ์องค์กรที่ดีนั้นสามารถบ่งชี้ถึงคุณลักษณะขององค์กรและระบุกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนเช่น โทรศัพท์มือถือ one-2-call ให้ภาพเล่าความสะดวกสบายทันสมัยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวัยรุ่นเป็นต้นความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

การออกแบบโลโก้เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นสร้างอัตลักษณ์ที่