MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

การเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับเริ่มทำเว็บไซต์

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 - 10:51 น.
AA 254

การเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับเริ่มทำเว็บไซต์
ก่อนที่จะออกแบบและทำเว็บไซต์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในหลายๆ เรื่องสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมในเบื้องต้นได้แก่การเตรียมข้อมูล รูปภาพ วีดีโอ เสียงประกอบ พม่าเตรียมความพร้อมแล้วจะต้องเรียนรู้ในการเริ่มต้นการรับทำเว็บไซต์ว่ามีขั้นตอนอย่างไรเพราะถ้าคิดขั้นตอนตั้งแต่หน้าเว็บไซต์ที่ทำอาบดูได้เพียงในรูปแบบออฟไลน์เท่านั้น ไม่เข้าสู่ระบบออนไลน์อาจใช้งานไม่ได้ฉะนั้นจึงควรที่จะศึกษาขั้นตอนต่างๆในการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของข้อมูลหลักการสร้างเว็บไซต์

สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมเบื้องต้น
ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของโปรแกรม Adobe Dreamweaver แล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนลงมือสร้างเว็บไซต์มี 5 ขั้นตอนดังนี้

1.เตรียมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เครื่องมือต่างๆ
2 .จะสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆนั้นไว้ โดยกำหนดชื่อโฟลเดอร์ไว้ก่อน
3.ออกแบบโครงร่างหรือ layout
4. จัดสร้างไซต์เพื่อจัดเก็บไฟล์ต่างๆ
5.จะสร้างไฟล์แต่ละหน้าของเว็บไซต์โดยกำหนดจำนวนหน้า แล้วก็โหลดชื่อไฟล์แต่ละหน้าไว้

--------------------------------------------------
อ้างอิง
https://www.bigbang.co.th/Web-Design
WebsiteBigbang: https://goo.gl/maps/pvpiqmvhZMtTq92U9
ภาพประกอบ: Photo by Christopher Gower on Unsplash
เนื้อหา: หนังสือเรียน การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
--------------------------------------------------

การเตรียมข้อมูลในเบื้องต้นจะประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้
1.ข้อความ ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรต่างพิมพ์เป็นข้อความลงในเว็บไซต์เลยหรือคัดลอกจากโปรแกรมอื่นๆเช่น Microsoft Word และนำมาวางไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นข้อความเกี่ยวกับความรู้ สาระ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ออกแบบไว้

2.รูปภาพ จะเป็นรูปภาพที่ได้มาจากกล้องถ่ายภาพ หนังสือพิมพ์ ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้านำรูปภาพมาใช้โดยไม่ขออนุญาตหรือนำมาใช้ในเชิงธุรกิจทั้งนี้รูปภาพนั้นที่ได้มาอาจต้องมีการปรับแต่งให้สวยงามหรือเหมาะสมกับเว็บไซต์ Adobe Photoshop

3. ภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้เว็บไซต์ที่ออกแบบมีความสวยงามและน่าสนใจจึงควรที่จะมีภาพเคลื่อนไหวประกอบด้วย

4. Video สื่อวีดีโอจะเป็นตัวช่วยให้มีการอธิบายถึงเนื้อหาด้วยดีที่สุดซึ่งอาจจะถ่ายทำเองหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ YouTube และนำมาแสดงที่เว็บไซต์ของเรา

5.ปุ่มเครื่องมือต่างๆ จะเป็นการนำไปสู่เนื้อหาต่างๆ ของรับทําเว็บซึ่งอาจจะใช้เครื่องมือของโปรแกรมที่ใช้ในการทำเว็บไซต์เองคือโปรแกรม Adobe Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่นๆเช่นโปรแกรม Adobe Photoshop ก็สามารถทำได้เช่นกัน

สรุปแล้วขั้นตอนในการทำเว็บไซต์ต้องเริ่มที่การวางแผนกำหนดหัวเรื่องและเนื้อหาที่จะนำเสนอ ความสำคัญของข้อมูลบาปมีแผนผังของเว็บไซต์ กำหนดชื่อไฟล์ของเอกสารหรือชื่อแต่ละหน้า ตั้งปลุกโดยเฉพาะสำหรับเก็บไฟล์แต่ละหน้ารวมทั้งรูปภาพหรือสื่อที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ รวบรวมข้อมูลและรูปภาพออกแบบลงมือสร้าง อัพโหลดไฟล์และพัฒนาเว็บไซต์รวมถึงการประชาสัมพันธ์ สำหรับโปรแกรมที่นิยมใช้ในการพัฒนาและทำเว็บไซต์คือโปรแกรม Adobe Dreamweaver


ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

การเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับเริ่มทำเว็บไซต์